Zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników SSRW.PL. Administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych SSRW.PL są udostępniane wszystkim zainteresowanym. Serwis SSRW.PL ma charakter częściowo otwarty. Serwis posiada szereg usług, które są w różnym stopniu dostępne powszechnie. Jedną z głównych usług jest platforma forum z możliwością publikowania i rozpowszechniania postów oraz informacji o Użytkowniku, w związku z czym jego dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci internet, oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, chyba że Użytkownik w ustawieniach Konta lub przy rejestracji odpowiednio wypełnił pole loginu treścią, która nie identyfikuje go z imienia i nazwiska. Dane Użytkownika pobierane w SSRW.PL mogą być wykorzystywane przez SSRW lub innych Użytkowników na potrzeby prowadzonej rekrutacji.

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp.) są przez SSRW.PL wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszym serwerem. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). SSRW.PL używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

Dane wymagane podczas rejestracji:

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia i nazwiska, nazwy użytkownika (loginu), hasła, adresu poczty elektronicznej, miejscowości zamieszkania, telefonu. W formularzu jest dostępny także regulamin korzystania z serwisu który należy zaakceptować oraz przeprowadzana jest weryfikacja Captcha chroniąca serwis przed robotami.

Dane ujawniane w Profilu na forum:

W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem adresu poczty elektronicznej i hasła. Dodatkowo wyświetlane są inne dane, podawane przez Użytkownika opcjonalnie, widoczna jest także lista wypowiedzi danego Użytkownika na forach, oraz otrzymane i dane podziękowania.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Stowarzyszenie Specjalistów Robót Wykończeniowych z siedzibą w Przemyślu, przy ul. Opalińskiego 11/38 (37-700 Przemyśl). SSRW przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności SSRW.PL, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych. SSRW przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika SSRW przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym SSRW.PL, w tym w celu prowadzenia rekrutacji, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez SSRW w celach statystycznych i marketingowych.

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach otwartych lub pod artykułami widoczne są dla wszystkich odwiedzających serwis, oraz na innych platformach społecznościowych jeżeli dana treść została udostępniona. Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach zamkniętych widoczne są dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forach dla grup i członków stowarzyszenia widoczne są dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników, którzy są członkami tych grup i członkami stowarzyszenia. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników którym zostały wysłane. Treści zamieszczane przez użytkowników w dziale Wizytówki (regulamin wizytówek) widoczne są dla wszystkich odwiedzających serwis.

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne upoważnienia nadane przez administratora danych. Komunikacja między Twoim komputerem a naszym serwerem gdy zbieramy Twoje dane osobowe, jest zaszyfrowana i korzysta z protokołu SSL.

Prawo do weryfikacji, modyfikacji, przenoszenia i usunięcia danych osobowych. Ograniczenia.

Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji. Aby zapobiec powtórnej rejestracji konta osób, których udział w serwisie SSRW.PL został zakończony ze względu na niedozwolone praktyki korzystania z naszych usług oraz niezgodne z regulaminem korzystanie z serwisu, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa. W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa SSRW może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z SSRW w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. SSRW może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do SSRW może być archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych. Po zalogowaniu się do systemu i wybraniu sekcji Profil, możesz wprowadzić zmiany. Twoje konto może zostać usunięte tylko przez administrację na wyraźną prośbę. W dziale Wizytówki możesz zmieniać dane użyte do założenia wizytówki możesz także ją całkowicie usunąćDanych zbieranych automatycznie nie da się zmienić lub usunąć. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie to w każdym kolejnym newsletterze zostaniesz zapytany czy chcesz go nadal otrzymywać oraz udostępnimy Ci link pod którym będziesz mógł zmienić Swoje ustawienia. W kwestii zmiany adresu, na który przesyłany jest newsletter możesz skontaktować się z redakcją serwisu.

Odsyłacze do innych stron internetowych

SSRW nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w SSRW.PL. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w SSRW.PL odsyłacz.

Informacje wysyłane do Użytkownika

SSRW zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w SSRW.PL. SSRW może wysyłać listy elektroniczne o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego. Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera. W każdym Newsletterze zostaniesz zapytany czy chcesz go nadal otrzymywać oraz udostępnimy Ci link pod którym będziesz mógł zmienić Swoje ustawienia.

Zmiany naszej polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.
W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt z administracją Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.